Voor verwijzers

U kunt telefonisch contact met mij opnemen indien u graag meer informatie of overleg omtrent de verwijzing zou willen. 

Aanmelden kan indien gewenst gemakkelijk via Zorgdomein. In uw verwijzing is het belangrijk om de volgende informatie te vermelden: persoonlijke cliëntgegevens, uw eigen gegevens, inclusief AGB code, specifiek vermelden dat het een verwijzing naar de basis GGZ (BGGZ) betreft en dat er sprake is van een (vermoedelijke) stoornis volgens de DSM IV/ DSM V. 

 

De praktijk richt zich op kortdurende psychologische behandeling voor volwassenen en ouderen binnen de basis generalistische GGZ. 

 

U kunt denken aan: 

-          Stemmingsklachten (depressieve stoornis, mild tot matig, zonder sprake van  suïcidaliteit of            psychotische kenmerken)

-          Angstklachten (paniekstoornis, fobieën, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis)

-          Dwangklachten (OCD of aanverwante stoornissen)

-          Trauma en stressorgerelateerde stoornis (PTSS, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen)

-          Somatische symptoomstoornis (ziekteangst/hypochondrie)

-          Lichamelijke (spannings-)klachten en/of overspannenheid/ burn-out

-          Voedings- en eetstoornis (milde problematiek)

-          Slaapstoornissen

-          Seksuele problemen

-          Relationele problemen

-          Impulsbeheersingsproblematiek (lichte agressiehanteringsproblematiek)

-          Lichte middelgerelateerde (verslavings-) problematiek 

-          Levensfase problematiek

-          Gecompliceerde rouw

-          Problemen met het zelfbeeld (laag zelfbeeld, onzeker)
-          Perfectionisme, moeite met loslaten en ontspannen, te goed willen doen voor anderen

-          Studie- of werkgerelateerde problematiek

-          Milde systeemproblematiek (problemen in het gezin van herkomst waardoor mensen blijven vastzitten in bepaalde valkuilen vanuit hun jeugd)

 

Bij onderstaande probleemgebieden is het beter om te verwijzen naar de specialistische GGZ: 

-          Acute suïcidaliteit

-          Automutilatie

-          Psychotische symptomen

-          Manische symptomen (of bipolaire stoornissen)

-          Complexer middelenmisbruik

-          Complexe, meervoudige trauma’s

-          Ernstige persoonlijkheidsproblematiek

 

Er zal een terugkoppeling plaatsvinden na de intakefase en bij afsluiting van het traject indien de cliënt hiermee akkoord gaat. 

 

Crisis

De praktijk heeft een beperkte bereikbaarheid. In het geval van crisis moeten cliënten contact opnemen met hun huisarts of de huisartsenpost buiten kantoortijden.   

Klik hier voor de folder van het LVVP (verwijzers).