OVER MIJ:

Mijn naam is Dalida Nelissen en ik ben werkzaam als GZ-psycholoog binnen mijn eigen praktijk. Ik wil graag mensen helpen met psychische problemen om samen te zoeken naar meer inzichten en een andere manier om met klachten om te gaan en/of klachten te verminderen. 

 

Belangrijke waarden voor mij zijn aandacht, prettige samenwerking, indien passend wat humor en uiteraard goede kwaliteitszorg bieden. Om dit te realiseren blijf ik aan mezelf werken middels het volgen van scholingen en symposia, neem ik deel aan een intervisiegroep met collega's uit het werkveld en zorg ik ook goed voor mezelf zodat ik enthousiast mijn werk kan doen. 

 

Wat meer informatie over mijn professionele achtergrond. 

 

In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht (master Klinische Psychologie). Daarna heb ik binnen verschillende werkvelden gewerkt (verslavingszorg, forensische psychiatrie, specialistische GGZ en de laatste jaren binnen de basis ggz/psychologenpraktijken). Hierbij heb ik allerlei ervaringen opgedaan met diagnostiek, individuele – en groepsbehandelingen en partnerrelatiegesprekken. Bij de RINO in Eindhoven heb ik mijn opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) behaald en sindsdien ben ik BIG geregistreerd. Tevens heb ik aanvullende cursussen gevolgd om me verder te specialiseren in bepaalde therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, Reset Traumabehandeling en ACT (acceptance commitment therapy). Voor meer informatie hierover kunt u onderstaande websites bezoeken. 

In onderling overleg kunnen we afstemmen welke therapievormen het beste aansluiten bij uw hulpvragen en persoonlijke voorkeuren. 

 

* Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen (LVVP)

* BIG geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog: 799 208 338 25
* AGB code: 94101591 
* AGB code praktijk: 94065934
* KvK nr: 81071426
* LinkedIn 

 

Websites: 

www.cognitievegedragstherapie.nl

www.actinactie.nl

www.schematherapie.nl

www.emdr.nl