Wachttijden

Momenteel is er een wachttijd van 6-8 weken.

De wachttijd is onafhankelijk van de zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeen gekomen (de treeknormen). Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de NZa.