Kosten en vergoeding

  

Contractvrije GZ-psycholoog 

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en is dus niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten. De therapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels Zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld. Momenteel werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars omdat ik me niet geheel kan vinden in hun voorwaarden met betrekking tot inhoudelijke thema’s. Bij een contractvrije psycholoog betaalt u de rekening in eerste instantie zelf en kunt u de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding. Op de website Contractvrije Psycholoog kunt u desgewenst meer lezen over afwegingen om contractvrij te werken en onder het kopje ‘Vergoedingen’ vindt u informatie over welke percentages per polis worden gehanteerd. Via Eiswijzer kan ik deze percentages ook voor u nakijken zodat u weet waar u aan toe bent. 

 

Tarieven 

De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Dit is het principe planning=realisatie. Indien de tijd meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd, dan wordt het consult alsnog achteraf aangepast op basis van de realisatie. 
Na iedere afspraak of maandelijks ontvangt u van mij een factuur die u rechtstreeks aan Aandacht Psychologiepraktijk betaalt. U kunt de facturen zelf indienen bij uw zorgverzekeraar voor een gedeeltelijke vergoeding bij een naturapolis (gemiddeld tussen de 60-75%) en een volledige vergoeding (90-100%) bij een zuivere restitutiepolis (ook bij contractvrije GZ-psychologen). Meestal ontvangt u binnen 1-2 weken de vergoeding van de zorgverzekeraar op uw rekening. Uw eigen risico (€385 euro of hoger) wordt aangesproken door uw zorgverzekeraar indien nog openstaand. 

 

Mijn advies is om te bellen met de zorgverzekering en hen te vragen welk percentage van het Nza tarief u vergoed krijgt voor behandeling van niet-gecontracteerde zorg binnen de Basis GGZ (bij Aandacht Psychologiepraktijk in Posterholt met praktijkcode 94065934, regiebehandelaar/GZ-psycholoog D. Nelissen met AGB code 94101591). Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. 

 

Consult type | Nza tarieven 2024
Diagnostiekconsult 60 min (intake en zorgvraagtypering) | € 183,44
Behandelconsult 45 min | € 135,89
Behandelconsult 90 min (bijv dubbele EMDR sessie) | € 242,76

Alle indirecte tijd is bij de tarieven inbegrepen (voorbereiding, verplichte zorgvraagtypering met de HoNOS+, administratie, facturatie, verslaglegging, brieven voor huisarts, ed). Uitzondering hierop zijn de kosten voor intercollegiaal overleg (altijd in overleg met u en alleen wanneer dit nodig is). 

 

Onverzekerde zorg 

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, niet-basispakketzorg consult) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen is het tarief in 2024 € 131,82 per sessie van 60 minuten. 

 

Verhindering/ afspraak verzetten 

Afspraken moeten tijdig (24 uur van tevoren) worden afgezegd. Dit kan ook in het weekend door het inspreken van de voicemail of het versturen van een mail. Bij niet of niet tijdig annuleren is Aandacht Psychologiepraktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan cliënt in rekening te brengen. Voor een enkele gemiste sessie wordt €50,00 in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 

 

Betalingsvoorwaarden

Klik hier voor algemene betalingsvoorwaarden