Aanmelden en werkwijze

Aanmelden kan telefonisch of via e-mail. Ik streef ernaar binnen drie werkdagen contact met u op te nemen. Vervolgens bespreken we kort uw hulpvraag om een eerste inschatting te kunnen maken of de problematiek passend is binnen de basis generalistische ggz. Zo ja, dan plannen we meteen een afspraak in voor het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek gaan we uitgebreider kijken naar uw klachten, hulpvragen en behandeldoelen, maar ook naar uw leefsituatie (thuissituatie, relaties, werk, gezondheid, etc). Daarna zal ik een behandelplan opstellen en indien u hiermee akkoord gaat, start de behandeling. Bij bespreking van het behandelplan komen de volgende onderwerpen aan bod: diagnose, het behandelplan (waar richten we ons op en hoe doen we dat; m.a.w. de behandeldoelen en therapievormen), de vermoedelijke duur van het traject, de tarieven en de evaluatiemomenten. 

Gesprekken kunnen op locatie (face to face) of online plaatsvinden via (beeld)bellen. Ook is het mogelijk om een combinatie hiervan te plannen (gedeeltelijk op locatie en gedeeltelijk via beeldbellen).